Nawigacja

Dla Rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie

wspiera działania statutowe szkoły, w tym różne akcje, imprezy i inicjatywy szkolne.

Nie moglibyśmy w żaden sposób wspomagać naszej szkoły, gdyby nie Państwa pomoc
i wkład finansowy, który wnosicie poprzez wpłaty na fundusz Rady Rodziców (tzw. Komitet Rodzicielski).

 Wszystkie zebrane fundusze przeznaczane będą wyłącznie

na potrzeby naszych dzieci - uczniów!

Składki w roku szkolnym 2016/2017 zostaną wydatkowane

w miarę możliwości m.in. na realizację następujących działań:

 

nagrody w konkursach i za osiągnięcia w nauce,

uczestnictwo uczniów w olimpiadach pozaszkolnych,

współorganizowanie imprez szkolnych,

wyjazdy uczniów na wycieczki (na wniosek Wychowawcy),

zakup pomocy do świetlicy, biblioteki szkolnej,

inne potrzeby, które wynikają w trakcie roku szkolnego.

 

Ponadto informujemy, że każdy Rodzic opłacający składki ma prawo wglądu do dokumentacji finansowej Rady Rodziców.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy i za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy !!!

Rada Rodziców 2016/2017

 

Inicjatywy realizowane i dofinansowane

przez Radę Rodziców 2016/2017

I semestr

         Sztafetowe biegi przełajowe w Lubinie - 200zł

        Tydzień Zdrowego Żywienia -200zł

        Zakup Rolet -1000zł

        Mikołajki - pozyskanie sponsora

        Biała Szkoła - 350zł

      Doposażenie biblioteki - zakup książek: nagrody na konkursy i lektury do biblioteki - 1000zł

        Doposażenie świetlicy - 660zł

        Wyjazd Campanello na XVI Powiatowy Przegląd Kolęd w Wińsku - 100zł

 Szczegółowy wykaz finansów, w tym: rachunkówi faktur, dostępny jest do wglądu dla wszystkich rodziców podczas każdego zebrania Rady Rodziców 2016/2017

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
  ul. Królowej Jadwigi 9
  59-330 Ścinawa
 • tel.76 841-26-46
  fax 76 841 26 48
  wicedyrektor SP3 76 759 10 83
  Księgowa Zespołu Placówek Oświatowych
  76 759 10 54
  księgowa i FAX 76 759 10 62
  księgowość płace 76 759 10 77
  kierownik gospodarczy 76 759 10 58
  pedagog 76 841 26 25
  psycholog 76 753 87 54
  świetlica 76 759 10 57
  intendent 76 759 10 64
  sala gimnastyczna 76 753 87 43
  kotłownia 76 753 87 44

Galeria zdjęć