Nawigacja

Jubileusz 30-lecia SP3

 

JUBILEUSZ 30-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚCINAWIE

"Mądrość, rozwaga, sprawiedliwość
to jest to, co zostaje, kiedy
zapomniało się już wszystko,
czego nas nauczono".
PLATON
 
                    23 października 2015 roku SP-3 w Ścinawie świętowała 30-lecie istnienia.
 
Jubileusz rozpoczął się o godz. 8.00 Mszą Świętą z udziałem gości, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie kl.4 i 5 pod kierunkiem p. Wojciecha Gawlika.  Następnie wszyscy uczestnicy wraz z pocztem sztandarowym rozpoczęli uroczysty przemarsz do budynku szkoły.

MOC ATRAKCJI CZEKAJĄCYCH NA UCZESTNIKÓW
Na zaproszonych gości, absolwentów, rodziców czekało wiele niespodzianek. Można było obejrzeć bogato udokumentowaną wystawę osiągnięć i sukcesów SP-3, nie zabrakło też Sali Wspomnień. Niezwykle ciekawie prezentowała się Galeria Sztuki, w której znalazły się prace naszej absolwentki p. Ilony Rorzkowskiej, obrazy wyjątkowej Rodziny Stembalskich, a także rysunki utalentowanej uczennicy Justyny Studzińskiej.

GRONO NASZYCH GOŚCI
Uroczystości jubileuszowe zaszczyciło swoją obecnością wielu szacownych gości. Wśród obecnych zaleźli się: Burmistrz Ścinawy  -p. Krystian Kosztyła, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury,Sportu i Turystyki - p. Grażyna Matkowska-Rudomino, Ks. Prałat Bogdan Kaczorowski, Ks. Damian Skrzypek, członkowie Rady Miasta i Gminy Ścinawa, dyrektorzy szkół, przedszkoli, instytucji i przedstawiciele związków zawodowych oświaty, doradca Starosty Lubińskiego - p. Ireneusz Pasis, Kierownik Biura Zarządu p. Ewa Legienc, Prezydent Grudziądza  -p. Robert Malinowski. Nie mogło oczywiście zabraknąć byłych Dyrektorów naszej szkoły: p. Krystyny Golczyńskiej - PIERWSZEGO DYREKTORA, p. Elżbiety Abramowicz i p. Doroty Wozowczyk.

CZĘŚĆ OFICJALNA OBCHODÓW 30-LECIA
Uroczystość rozpoczęła p. Dyrektor Jolanta Szulc, a jubileuszowy apel prowadzili nasi absolwenci: Daria Świercz i Oskar Sadza oraz tegoroczni szóstoklasiści: Milena Skoczyńska i Oskar Szelast. W swoim wystąpieniu p. Dyrektor zaprezentowała najważniejsze momenty z historii szkoły oraz ukazała różnorodne działania w sferze wszechstronnej edukacji dzieci. Zaakcentowała przywiązanie naszej placówki do tradycji, a także przedstawiła jej rozwój, dorobek i sukcesy.

Kolejnym ważnym i miłym akcentem jubileuszu była prezentacja dotychczasowych Dyrektorów Szkoły. Doniosłym momentem stało się wystąpienie p. Krystyny Golczyńskiej, którą w 1984r. powołano na stanowisko Dyrektora SP-3 w Ścinawie i powierzono trud budowy oraz organizacji tej placówki.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano wspomnień Prezydenta Grudziądza p. Roberta Malinowskiego - brata  Patrona naszej szkoły - Bronisława Malinowskiego.

Prezes Stowarzyszenia "Równe Szanse"- p. Remigiusz Reszka przedstawił 15-letni związek tej organizacji wspierającej także dzieci niepełnosprawne, z historią "TRÓJKI".

Podczas części oficjalnej zaprezentowany został dokument obrazujący historię SP-3 na przestrzeni minionych 30 lat.
W tym miejscu warto wspomnieć spontaniczne reakcje zebranych na wzruszające słowa o tworzeniu wspólnej przyszłości i zachowaniu pamięci o pięknej przeszłości placówki.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
 Zaproszeni goście mogli przekonać się nie tylko o uzdolnieniach wokalno-tanecznych naszych uczniów i absolwentów z zespołów: "Promyczek" pod opieką p. Barbary Genderki oraz "DUMLE" pod kierownictwem p. Bożeny Herman i p. Katarzyny Rychlik, ale także wysłuchać koncertu zespołu  "Campanello"z prowadzącą p. Jowitą Szubską.  Zdolności recytatorskie zaprezentowali nam uczniowie klasy III b pod opieką p. Ewy Krygiel.   

WSPOMNIEŃ CZAR
 "Tylko fotografie nie liczą się z czasem..." Leopold Staff
Przedłużeniem wyjątkowej, sentymentalnej atmosfery były spotkania uczestników jubileuszu podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców.  Stanowiły one okazję do wspomnień, wymiany refleksji, przeglądania dawnych kronik i fotografii.

Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie był wydarzeniem, o którym chętnie wypowiadały się media lokalne.
    PAMIĘTAJMY, ŻE CZAS OMIJA TYLKO TE MIEJSCA, KTÓRE WSPOMINAMY!
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
  ul. Królowej Jadwigi 9
  59-330 Ścinawa
 • tel.76 841-26-46
  fax 76 841 26 48
  wicedyrektor SP3 76 759 10 83
  Księgowa Zespołu Placówek Oświatowych
  76 759 10 54
  księgowa i FAX 76 759 10 62
  księgowość płace 76 759 10 77
  kierownik gospodarczy 76 759 10 58
  pedagog 76 841 26 25
  psycholog 76 753 87 54
  świetlica 76 759 10 57
  intendent 76 759 10 64
  sala gimnastyczna 76 753 87 43
  kotłownia 76 753 87 44

Galeria zdjęć