• Sprawozdanie

    •  

     JUBILEUSZ 30-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚCINAWIE

     "Mądrość, rozwaga, sprawiedliwość
     to jest to, co zostaje, kiedy
     zapomniało się już wszystko,
     czego nas nauczono".
     PLATON
      
                         23 października 2015 roku SP-3 w Ścinawie świętowała 30-lecie istnienia.
      
     Jubileusz rozpoczął się o godz. 8.00 Mszą Świętą z udziałem gości, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie kl.4 i 5 pod kierunkiem p. Wojciecha Gawlika.  Następnie wszyscy uczestnicy wraz z pocztem sztandarowym rozpoczęli uroczysty przemarsz do budynku szkoły.

     MOC ATRAKCJI CZEKAJĄCYCH NA UCZESTNIKÓW
     Na zaproszonych gości, absolwentów, rodziców czekało wiele niespodzianek. Można było obejrzeć bogato udokumentowaną wystawę osiągnięć i sukcesów SP-3, nie zabrakło też Sali Wspomnień. Niezwykle ciekawie prezentowała się Galeria Sztuki, w której znalazły się prace naszej absolwentki p. Ilony Rorzkowskiej, obrazy wyjątkowej Rodziny Stembalskich, a także rysunki utalentowanej uczennicy Justyny Studzińskiej.

     GRONO NASZYCH GOŚCI
     Uroczystości jubileuszowe zaszczyciło swoją obecnością wielu szacownych gości. Wśród obecnych zaleźli się: Burmistrz Ścinawy  -p. Krystian Kosztyła, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury,Sportu i Turystyki - p. Grażyna Matkowska-Rudomino, Ks. Prałat Bogdan Kaczorowski, Ks. Damian Skrzypek, członkowie Rady Miasta i Gminy Ścinawa, dyrektorzy szkół, przedszkoli, instytucji i przedstawiciele związków zawodowych oświaty, doradca Starosty Lubińskiego - p. Ireneusz Pasis, Kierownik Biura Zarządu p. Ewa Legienc, Prezydent Grudziądza  -p. Robert Malinowski. Nie mogło oczywiście zabraknąć byłych Dyrektorów naszej szkoły: p. Krystyny Golczyńskiej - PIERWSZEGO DYREKTORA, p. Elżbiety Abramowicz i p. Doroty Wozowczyk.

     CZĘŚĆ OFICJALNA OBCHODÓW 30-LECIA
     Uroczystość rozpoczęła p. Dyrektor Jolanta Szulc, a jubileuszowy apel prowadzili nasi absolwenci: Daria Świercz i Oskar Sadza oraz tegoroczni szóstoklasiści: Milena Skoczyńska i Oskar Szelast. W swoim wystąpieniu p. Dyrektor zaprezentowała najważniejsze momenty z historii szkoły oraz ukazała różnorodne działania w sferze wszechstronnej edukacji dzieci. Zaakcentowała przywiązanie naszej placówki do tradycji, a także przedstawiła jej rozwój, dorobek i sukcesy.

     Kolejnym ważnym i miłym akcentem jubileuszu była prezentacja dotychczasowych Dyrektorów Szkoły. Doniosłym momentem stało się wystąpienie p. Krystyny Golczyńskiej, którą w 1984r. powołano na stanowisko Dyrektora SP-3 w Ścinawie i powierzono trud budowy oraz organizacji tej placówki.

     Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano wspomnień Prezydenta Grudziądza p. Roberta Malinowskiego - brata  Patrona naszej szkoły - Bronisława Malinowskiego.

     Prezes Stowarzyszenia "Równe Szanse"- p. Remigiusz Reszka przedstawił 15-letni związek tej organizacji wspierającej także dzieci niepełnosprawne, z historią "TRÓJKI".

     Podczas części oficjalnej zaprezentowany został dokument obrazujący historię SP-3 na przestrzeni minionych 30 lat.
     W tym miejscu warto wspomnieć spontaniczne reakcje zebranych na wzruszające słowa o tworzeniu wspólnej przyszłości i zachowaniu pamięci o pięknej przeszłości placówki.

     CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
      Zaproszeni goście mogli przekonać się nie tylko o uzdolnieniach wokalno-tanecznych naszych uczniów i absolwentów z zespołów: "Promyczek" pod opieką p. Barbary Genderki oraz "DUMLE" pod kierownictwem p. Bożeny Herman i p. Katarzyny Rychlik, ale także wysłuchać koncertu zespołu  "Campanello"z prowadzącą p. Jowitą Szubską.  Zdolności recytatorskie zaprezentowali nam uczniowie klasy III b pod opieką p. Ewy Krygiel.   

     WSPOMNIEŃ CZAR
      "Tylko fotografie nie liczą się z czasem..." Leopold Staff
     Przedłużeniem wyjątkowej, sentymentalnej atmosfery były spotkania uczestników jubileuszu podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców.  Stanowiły one okazję do wspomnień, wymiany refleksji, przeglądania dawnych kronik i fotografii.

     Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie był wydarzeniem, o którym chętnie wypowiadały się media lokalne.
         PAMIĘTAJMY, ŻE CZAS OMIJA TYLKO TE MIEJSCA, KTÓRE WSPOMINAMY!
      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
   • sp3@scinawa.pl
   • tel.76 841-26-46 fax 76 841 26 48 wicedyrektor SP3 76 759 10 83 Księgowa Zespołu Placówek Oświatowych 76 759 10 54 księgowa i FAX 76 759 10 62 księgowość płace 76 759 10 77 kierownik gospodarczy 76 759 10 58 pedagog 76 841 26 25 psycholog 76 753 87 54 świetlica 76 759 10 57 intendent 76 759 10 64 sala gimnastyczna 76 753 87 43 kotłownia 76 753 87 44
   • ul. Królowej Jadwigi 9 59-330 Ścinawa
   • Bank Spółdzielczy Wschowa oddział Ścinawa 92  8669  0001  2035  0351  9332  0001
   • Jolanta Szulc dyrektor ZPO - j.szulc@zposcinawa.pl Ewa Krajka pedagog - e.krajka@zposcinawa.pl Anna Janik-Wawrzynowicz pedagog - a.janik@zposcinawa.pl Anna Kraśniańska logopeda - a.krasnianska@zposcinawa.pl Aleksander Płotnicki psycholog - a.plotnicki@zposcinawa.pl Henryka Podbucka kadrowa - h.podbucka@zposcinawa.pl Jacek Kuczyński kierownik administracyjno-gospodarczy - j.kuczynski@zposcinawa.pl Krystyna Terech referent ds. gospodarczych - k.terech@zposcinawa.pl Jadwiga Starostka intendent - j.starostka@zposcinawa.pl
  • Logowanie